Naslovna strana O nama Servis i usluge Kontakt
Pouzdanost Preciznost Profesionalnost Dukamam D.O.O. Sva prava zadržana

Metod istiskivanja tla je metod za podzemne instalacije cevi, koji je zastupljen u poslednje tri decenije. Čekić za istiskivanje, pneumatski pogonjen, stvara podzemni otvor, pogodan za uvlačenje kratkih ili dugih plastičnih cevi (PE, PVC ili PE-X) i metala (npr. Čelik), rvenstveno bez mufova, do prečnika DN 200, ali takođe bilo kog tipa kabla pri dužini bušenja do 40 m (zavisno od kvaliteta zemljišta), bilo istosmerno ili u drugom random stepenu (povratno). Ovo nam omogućava slobodan saobraćajni prelaz bez kopanja rova, slobodnu uslugu linijske instalacije, priprema za ankerisanje, obilaženje prepreka i održavanje istih mera.

GRUNDOMAT - P

Uslovi primene: gradilište, gde će biti podbušeno mora biti dovoljno obradivo.Za početak je potrebna startna jama. Po pravilu, čekić za istiskivanje tla leži na vrhu podesive opreme za bušenje. Uz pomoć teleskopskog nišana, cilj je određen a visina i pravac mašine su podešeni. Kretanje čekića za istiskivanje tla se izvodi uz pomoć klipa pogonjenog komprimovanim vazduhom (normalan kompresor na gradilištu). Za kretanje se zahteva spoljašnje trenje. Ako ovo nedostaje, u mekanom, rastresitom tlu, na primer, može biti dodata spoljašnja statička potpora.

Moguća su dva osnovna sistema rada:

1. Klip nanosi udarac kućištu i vodi čitav čekić za istiskivanje i pričvršćeno uže cevi napred jednim udarcem (kruti sistem).  

2. Klip prvo udara pokretni višesečni konus, a onda kućište, što znači da se čekić za istiskivanje tla pomera napred u dva koraka (dvostepeni sistem).

Čekić za istiskivanje tla dostiže brzinu kretanja od 15 m/h, zavisno od tla. Dubina rada bi trebalo da je najmanje deset puta veća od prečnika kućišta da bi se izbeglo oštećenje površine. Mašina za istiskivanje je opremljena dvosmernim pogonom.Grundomat sa svojim pokretnim višesečnim konusom jednostavno menja smer pomoću poluge. Utiskivačka glava sa integrisanim prenosnikom ili ugrađenim prenosnikom u crevu čini promenu mogućom, ali nije namenjena upravljanju. Metod istiskivanja tla je opisan u nemačkoj direktivi ATV-A 125 i u GW 304 Postavljane Cevi kao i u drugim nemačkim standardima.